จิตอาสา

เราต้องการอาสาสมัคร ที่มีจิตอาสาที่จะช่วยเราในการ ประชาสัมพันธ์ โครงการ และ ทั้งมีส่วนร่วมออกหาทุนร่วมกับเรา ทั้งที่ ประเทศ สวีเดน และ ที่ประเทศไทย

โดย ท่านสามารถติดต่อเราได้ ตามที่อยู่ตามที่ได้แจ้งไว้

ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือ ครับ, คะ

ขอขอบคุณเหล่าจิตอาสาทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือเรา

 
This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)