จุดประสงค์ และ การดำเนินงาน

 

รูปภาพ ความเป็นมา

จุดประสงค์

เป็นเวลาประมาณ 6 ปีแล้วที่เราสะสมเงินส่วนตัวเล็กๆน้อยๆเพื่่่ิอที่เวลาเราเดินทางกลับมาเมืองไทย เราจะใช้เงินจำนวนนั้น ในการช่วยเหลือเด็กๆตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทย

ความตั้งใจของเราคือ จะเดินทางไปประเทศไทยทุกปี เพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่ด้อยโอกาส ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทำได้นั้นมันจะเล็กน้อยมาก และถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมันจะไม่สามารถทำให้ทำให้เด็กๆได้ในทุกๆสิ่งที่ควรได้ แต่เราก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราทำเล็กๆนี้ จะเป็นกำลังใจให้กับ ผู้ปฎิบัติงานณ. ที่ห่างไกลและลำบาก เช่น ครู อาจารย์หรือ อาสาสมัครทั้งหลาย รวมถึงเด็กๆที่นั่น เราอยากให้เขาเหล่านั้นได้รู้ว่ามีคนที่เข้าใจและต้องการเป็นกำลังใจให้เขาเหล่านั้น เราอยากให้ ครู อาจารย์หรือ อาสาสมัครทั้งหลาย ได้มีกำลังใจสู้เพื่อเด็กต่อไป

 เรามีความคิดมากมายที่ต้องการจะช่วยเหลือเด็กๆ ที่ด้อยโอกาส เช่น ห้องสมุดที่มีหนังสือเพียงพอ, ห้องพยาบาลที่มีอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเพียงพอ, อุปกรณ์การศึกษา, ชุดนักเรียน, แว่นสายตา และอีกมากมายที่เด็กๆยัง ต้องการอีก รวมถึงสิ่งของที่จะเป็นกำลังใจแก่ ครู อาจารย์หรือ อาสาสมัครทั้งหลาย

 

การดำเนินงาน

เรามีความตั้งใจกับการดำเนินงาน โดยที่มีการใช้เงินโดยไม่เน้นการให้เงินแก่เด็กหรือโรงเรียนโดยตรง แต่เราจะไปตรวจสอบและหาข้อมูลความต้องการของโรงเรียนและเด็กๆ ก่อนจากนั้นเราจะพิจารณาความช่วยเหลือต่อไปตามบประมาณที่เราได้รับมา

ยกตัวอย่าง เช่น จัดซื้อ จัดหา หนังสือให้กับห้องสมุดของโรงเรียน, จัดหาอุปกรณ์การเรียน หรือชุดนักเรียน เป็นต้น และจากการที่เราได้มีโอกาสร่วมงานกับ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก และ สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษตริย์ ทำให้เราได้เรียนรู้การทำงาน กับเด็กๆ, ชุมชนหรือโรงเรียน ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนทั้งสองมูลนิธิได้เป็นพี่เลี้ยงที่ดีแก่เราเสมอมา

 
This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)