เกี่ยวกับเรา

     

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

พระราชทานเข็มพระราชทานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก 

ดิฉัน ศรินภัสร์ และ มอร์เท็น จอหน์สัน อาศัยอยู่ที่เมือง  Simrishamn ประเทศ Sweden เป็นเวลาประมาณ 6 ปีแล้วที่เราสะสมเงินส่วนตัวเล็กๆน้อยๆเพื่่่ิอที่เวลาเราเดินทางมาเมืองไทย เราจะใช้เงินจำนวนนั้น ในการช่วยเหลือเด็กๆตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทย

จนวันหนึ่งเราจึงมีความคิดว่าน่าจะทำมูลนิธิขึ้นมา เพื่อที่เราจะได้สามารถรวบรวมทุนได้มากขึ้นและทำให้ผู้ที่มีความประสงค์ที่อยากจะช่วยเหลือเด็กๆยากจนในประเทศไทยแต่ไม่ทราบว่าจะช่วยเหลืออย่างไร ได้มีโอกาสและได้มีส่วนร่วมไปกับเรา ในการช่วยเหลือเด็กๆ

โดยเราจะไม่เน้น การให้เงินแก่เด็ก หรือ  โรงเรียนโดยตรง แต่เราจะไปตรวจสอบและหาข้อมูลความต้องการของโรงเรียนและเด็กๆ ก่อนจากนั้นเราจะพิจารณาความช่วยเหลือต่อไปตามบประมาณที่เราได้รับมา ยกตัวอย่างเช่น จัดซื้อ จัดหา หนังสือให้กับห้องสมุดของโรงเรียน, จัดหาอุปกรณ์การเรียน หรือชุดนักเรียน เป็นต้น

โดยโครงการที่เราจัดทำขึ้นมานี้ เราจะพยายามทำตามพระราชโอวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานแก่พวกเราชาวไทย โดยเน้นความพอเพียงเป็นหลัก และยึดความตั้งใจว่าเราจะ ” ตามรอยเท้าพ่อ “    หมายถึง เมื่อพระเจ้าอยู่หัวสร้างหรือพัฒนาโรงเรียน เราจะขอเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ที่จะช่วยเติมแต่งสิ่งเล็กๆน้อยๆ เท่าที่จะทำได้ เพื่อจะเป็นเศษเล็กๆเศษหนึ่ง ของรอยเท้าพ่อ

               

 
 
ศรินภัสร์ และ มอร์เท็น จอหน์สัน
This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)