การบริจาคเงิน

ที่ประเทศ สวีเดน สามารถบริจาคโดย เขียน ชื่อ และ สถานที่ที่สามารถติดต่อท่านได้ ที่หมายเลขธนาคาร

342-7150

หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

+46 ( 0 ) 414 144 41

+46 ( 0 ) 708 18 55 08

+46 ( 0 ) 72 270 95 55

 

Sarinpat Johnsson

Sandvången 18 32

272 94 Simrishamn

จากรายได้ทั้งหมด เราจะใช้เงิน 80% ในการช่วยเหลือเด็กๆ เช่น จัดซื้อ จัดหา หนังสือให้กับห้องสมุดของโรงเรียน, จัดหาอุปกรณ์การเรียน หรือชุดนักเรียน เป็นต้น ส่วนอีก 20% เราจะใช้ในการ ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์, การทำใบอณุญาติต่างๆ หรือ การขนส่งสิ่งของบริจาคต่างๆเป็นต้น ส่วนค่าเดินทางหรือที่พัก เราจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง


เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านมีความสนใจที่จะร่วมบริจาคกับเรา และหากท่านร่วมบริจาคเงินกับเรา ท่านยังสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินบริจาคของเราได้ โดยที่เราจะแจ้งในเวปไซต์ เพื่อแจ้งให้ท่าน

 
This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)