Prepare

ก่อนเดินทาง สู่เชียงใหม่

เราออกเลือกอุปกรณ์การเรียน เพื่อที่จะนำไปมอบให้กับเด็กที่โรงเรียนที่เราจะไปพบ

โดยที่เราจะติดต่อสอบถามความต้องการจากเจ้าหน้าที่ก่อน เพื่อเด็กๆจะได้รับในสิ่งที่

เค้าสามารถนำไปใช้ได้จริง

จากนั้นเราจะทำการห่อให้ดูสวยงาม เพื่อเด็กๆจะได้มีความรู้สึกดีใจ และตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้รับ

ที่สำคัญเราอยากให้เค้ารับรู้ถึงความตั้งใจจริงที่เราต้องการจะมอบให้

 

 
This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)