Temple1

เราได้ไปหาทุนที่ วัดสังฆบารมี เมืองเอสเลิฟ ประเทศสวีเดน เป็รนครั้งแรกเรารูสึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีคนไทยที่นี่ได้ให้ความสนใจและร่วมบริจาคกับเรา

เรารู้สึกดีใจที่คนไทยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ยังมีความเป็นไทย มีน้ำใจอย่างไทยเสมอ

ขอบคุณทุกๆท่านที่มีน้ำใจให้กับเราขอขอบคุณ คุณ วันดี  และ คุณ สิทธิศักดิ์ ที่ร่วมเดินทางไปกับเรา และคอยช่วยเหลือให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจ

ขอบคุณ ด้วยใจจริง คะ

ศรินภัสร์ มอร์เท็น จอหน์สัน

 
This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)