Temple2

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2556

เราได้มีโอกาสไปทำบุญ วันขึ้นปีใหม่ไทย พร้อมกันนั้นเราได้จัดโต๊ะรับบริจาค ณ. วัดสังฆบารมี เมือง เอสเลิฟ

ในที่นี่เรารู้สึกขอบคุณทุกๆท่านทีได้ร่วมทำบุญ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากจนในประเทศไทยคั้งนี้

และเรารู้สึกขอบคุณทุกๆท่านที่ได้ช่วยเราในการออกรับบริจาคครั้งนี้

คุณ วันดี แล คุณ โชสิตา หนูเส็ง ร่วมเดินทางไปพร้อมกับเรา

คุณ บัวผัน คุณ กัลยาณี ได้ช่วยทำขนม อร่อยๆ มาแจกในงาน

ขอบคุณทุกๆท่านมากคะ

 

 
This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)